Hakkımızda

2012 yılında Çorum’da bireysel girişim ve sınırlı sermaye ile Ar-Ge odaklı kurulan firmamız teknoloji yoğun sektörlerde faaliyet yürütmeyi hedeflemiştir.

Ar-Ge faaliyetlerinin geri dönüşünün uzun süre alması ve maali yükü nedeniyle bir süre Türk ürünlerinin yurt dışı pazarlarda distribütörlüklerini üstlenmiştir. Bu süreçte fason üretimler yaptırarak markalaşma yoluna gitmiştir.

2018 yılına gelindiğinde Çorum Teknokent yerleşkesine geçen firmamız Ar-Ge faaliyetlerine hız vermiştir. Bu çalışmalar ArGesim’e ait uluslararası patentler doğmasını sağlamıştır.

Satış stratejisi olarak dış pazarı hedeflenmiş ve bunda başarılı olunmuştur. Sahip olduğu PlugCo, Seven ve BallastCo markalarının uluslararası pazarda tanınırlığı her geçen yıl artmaktadır. 2019 yılında ihracat gerçekleştirdiği ülke sayısı 50’ye ulaşmıştır. 30’a yakın ülkeye düzenli ihracat gerçekleştirilmektedir. Amerika’dan Çin’e, İsveç’ten Güney Afrika’ya ihracat yapmaktadır.

ArGesim, geç mühendis kadrosundan aldığı güç ile Ar-Ge faaliyetleri yürütmekte ve yüksek teknoloji alanında ülkemizin sanayileşme hedeflerine hizmet etmeyi borç bilip bu misyon doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir.