Hakkımızda

ArGesim

2012 yılında Çorum’da bireysel girişim ve sınırlı sermaye ile Ar-Ge odaklı kurulan firmamız teknoloji yoğun sektörlerde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ar-Ge faaliyetlerinin geri dönüşünün uzun süre alması ve mali yükü nedeniyle bir süre Türk ürünlerinin yurt dışı pazarlarda distribütörlüklerini üstlenmiştir. Bu süreçte fason üretimler yaptırarak markalaşma yoluna gitmiştir.

2018 yılına gelindiğinde Çorum Teknokent yerleşkesine geçen firmamız Ar-Ge faaliyetlerine hız vermiştir. Bu çalışmalar ArGesim’e ait uluslararası patentler doğmasını sağlamıştır.

Satış stratejisi olarak dış pazarı hedeflenmiş ve bunda başarılı olunmuştur. Sahip olduğu PlugCo, Seven ve BallastCo markalarının uluslararası pazarda tanınırlığı her geçen yıl artmaktadır. 2022 yılında ihracat gerçekleştirdiği ülke sayısı 93’e ulaşmıştır. 30’a yakın ülkeye düzenli ihracat gerçekleştirilmektedir. Amerika’dan Çin’e, İsveç’ten Güney Afrika’ya ihracat yapmaktadır.

Yüksek teknoloji alanında ARGE faaliyetlerini sürdürerek ülkemizin sanayileşme hedeflerine hizmet etmeyi borç bilip bu doğrultuda çalışmalarına devam etmektedir.

Misyonumuz

Genç mühendis kadromuzdan aldığımız güç ile, insanlık yararına doğaya duyarlı akıllı teknolojiler üretmek.

Vizyonumuz

Yerelden aldığı değerlerle küresel ölçekte ileri teknolojik çözümler geliştirip daha yaşanabilir bir dünya için çalışmak.

Kalite Politikamız

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEM STANDART’ININ gereklerinin yerine getirilmesi, tüm birimlerde süreçlerin risk ve fırsat bakış açısıyla değerlendirilmesi, sürekli geliştirme ve iyileştirmelerle performansın arttırılması, buna bağlı olarak müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin tam olarak karşılanması ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasıdır.